Litografia według wzoru Michała Szweycera wydana w Paryżu po 1853 r.