Drzeworyt przedstawiający płaskorzeźbę Auguste Préaulta z pomnika na cmentarzu Montmorency, ryc. z  "Kłosy" 1877.