W pierwszym rzędzie siedzą m.in.: prymas Polski August Hlond (6. z lewej), arcybiskup Józef Teodorowicz (7. z lewej), arcybiskup Adam Sapieha (8. z lewej), prezydent Krakowa Władysław Belina-Prażmowski (2. z lewej), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Konstanty Dąbrowski, pułkownik Marian Bolesławicz (9. z lewej), ksiądz biskup Stanisław Adamski (1. z lewej), biskup pomocniczy krakowski Stanisław Rospond (3. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.