Uczestnicy akademii. Widoczni profesorowie m.in.: Konstanty Chyliński (z prawej), Władysław Semkowicz (2. z prawej), Jan Ptaśnik, Ludwik Finkel (siedzi najwyżej), Franciszek Bujak (siedzi w II rzędzie).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.