Widoczni m.in.: ks. kard. prymas August Hlond (na pierwszym planie w środku), arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz (na pierwszym planie z lewej). Siedzą od prawej do lewej w pierwszym rzędzie m.in.: biskup pomocniczy piński Karol Niemira (1), biskup pomocniczy przemyski Wojciech Tomaka (3), biskup polowy WP Józef Gawlina (4), biskup przemyski Franciszek Barda (5), greckokatolicki biskup przemyski Jozafat Kocyłowski (6), biskup podlaski Henryk Przeździecki (8), metropolita krakowski ks. arcybiskup Adam Sapieha (10), metropolita lwowski ks. arcybiskup Bolesław Twardowski (11).

Fotografia L. Oberharda ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.