Fotografia Józefa Tyrasa ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.