Ilustracja z książki "Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX. Tom drugi", pod redakcją Szymona Askenazego, wydanej w 1903 roku w Warszawie w Drukarnii P. Laskauera i W. Babickiego (tabl. po s. 282). 

Źródło kopii cyfrowej: https://www.dbc.wroc.pl