Portert namalowany w 1903 roku. 

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 22.09.2018 r.