Obraz z 1894 roku ze zbioów Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie.