Widoczni m.in.: Charles Dewey (piąty z lewej tyłem), minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski (szósty z lewej - tyłem), minister robót publicznych Maksymilian Matakiewicz (siódmy z lewej - tyłem), minister reform rolnych Witold Staniewicz (pierwszy z lewej - przodem), minister spraw zagranicznych Józef Beck (drugi z lewej - przodem), minister skarbu Ignacy Matuszewski, minister rolnictwa Leon Janta-Połczyński, minister poczt i telegrafów Ignacy Boerner, członek Rady Banku Polskiego Alfred Falter, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Roman Górecki oraz wiceminister skarbu Stefan Starzyński.