Pierwszy kościół parafialny w Węgrowie ufundował Piotr Pilik herbu Rogala w 1414 roku. Kolejna świątynia została ufundowana w 1509 roku. W 1558 roku świątynia została przekazana przez Annę z Radziwiłłów Kiszczynę protestantom i pozostawała ona w ich władaniu do 1630 roku, kiedy zwrócono ją katolikom. W 1703 podczas wojny północnej świątynia ta spłonęła. Została odbudowana na zlecenie Jana Dobrogosta Krasińskiego w stylu barokowym według projektu Tylmana z Gameren przez architektów Carlo Ceroniego i Jana Reisnera. Kościół ten został konsekrowany w 1711 przez biskupa łuckiego Aleksandra Benedykta Wyhowskiego. 

W kościele tym złożona została urna z sercem fundatora.

Fot. Tadeusz Święchowicz, 21.04.2019 r.