Debiut poetycki Adama Mickiewicza (sygnowany "A. N. Mickiewicz") - wiersz "Zima mieyska", opublikowany w "Tygodniku Wileńskim", nr 125, 31 października 1818, s. 254-256.

Strona 254, obejmująca tytuł i pierwszych 5 strof wiersza.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl