Obiekt ze zbiorów Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, PD.