Wiceminister spraw wojskowych gen. bryg. Felicjan Sławoj Składkowski (z lewej), w imieniu prezydenta Ignacego Mościckiego, dekoruje krzyżami zasługi działaczy wojskowych L.O.P.P. Od lewej generałowie: Stanisław Rouppert, Stanisław Kwaśniewski, Władysław Bończa-Uzdowski, Janusz Gąsiorowski oraz płk Jan Jagrym Maleszewski, major Bogdan Kwieciński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.