Biogram Postaci z tego okresu
 Sławoj Felicjan Składkowski (błędnie Sławoj-Składkowski)      Felicjan Sławoj Składkowski, wizerunek na podstawie fotografii.

Sławoj Felicjan Składkowski (błędnie Sławoj-Składkowski)  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1997-1998 w XXXVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
Biogram naukowy jest dostępny wyłącznie w drukowanej wersji PSB. Zapraszamy do zapoznania się z innymi dostępnymi materiałami.
 
 
 

  

 
 

Powiązane zdjęcia

 

Kalendarium

1885

09 VI

rodzi się w Gąbinie, w zaborze rosyjskim, jako syn Wincentego Składkowskiego, sędziego i powstańca styczniowego oraz Anny z domu Wójcickiej
1904

zdaje maturę w gimanzjum w Kielcach i podejmuje studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim

13 XI

uczestniczy w manifestacji niepodległościowej w Warszawie, za co zostaje aresztowany i osadzony na Pawiaku

po miesięcznym śledztwie zostaje zwolniony i odesłany do Kielc pod nadzór policyjny, relegowano go też z uczelni
1905

działa w Polskiej Partii Socjalistycznej i w związanej z PPS „Spójni”
1906

aby uniknąć rozprawy sądowej, wyjeżdża do Krakowa i kontynuuje studia lekarskie na UJ
1909

15 II

żeni się z Jadwigą Szoll
1910

zostaje asystentem w zakładzie anatomii opisowej UJ
1911

uzyskuje dyplom lekarski ze specjalnością chirurga  i podejmuje pracę jako lekarz w klinice chorób wewnętrznych

09 III

rodzi mu się syn Miłosz
1912

zostaje zatrudniony w Klinice Chirurgicznej UJ i jako asystent u prof. Kadera
1914

zostaje kierownikiem lecznicy chirurgicznej w Sosnowcu 

zaciąga się do służby w oddziałach strzeleckich Piłsudskiego i będzie walczył w Legionach Polskich przez całą wojnę 

09 X

jako lekarz V Baonu I Brygady Legionów Polskich zostaje mianowany podporucznikiem 
1915

01 I

zostaje lekarzem 1 pułku piechoty Legionów w randze podporucznika 
1916

10 V

awansuje na kapitana 

wyróżnia się podczas bitwy pod Kostiuchnówką

zostaje  naczelnym lekarzem 5 pułku piechoty Legionów
1917

21 VII

zostaje internowany w obozie oficerskim w Beniaminowie  
1918

zostaje zwolniony z obozu w Beniaminowie i  podejmie pracę jako lekarz w kopalni "Saturn" w Czeladzi 

w mundurze legionisty uczestniczy w rozbrajaniu Niemców w Zagłębiu Dąbrowskim

11 XI

przejmuje dowodzenie Okręgiem Wojskowym Będzin w Zagłębiu Dąbrowskim 

28 XI

zostaje oficerem sztabowym i politycznym Okręgu Wojskowego Będzin
1919

18 II

zostaje szefem sanitarnym Inspektoratu Piechoty Legionów

20 II

otrzymuje awans na majora WP

26 II

zostaje nominowany na szefa sanitarnego 2 Dywizji Piechoty Legionów 

07 V

dostaje awans na lekarza-podpułkownika 

w składzie 2 Dywizji Piechoty Legionów bierze udział w zdobyciu Mińska

23 XI

zostaje szefem sanitarnym w Grupie Operacyjnej gen. Żeligowskiego
1920

01 I

zostaje szefem sekcji organizacyjnej Departamentu Sanitanrego MSWoj. 

29 V

zostaje mianowany lekarzem-pułkownikiem 

07 VI

zostaje szefem grupy operacyjnej jazdy 

29 VIII

zostaje delegatem rządowym przy Polskim Towarzystwie Czerwonego Krzyża 

01 XI

zostaje przeniesiony do Departamentu Sanitarnego MSWoj.
1921

25 VIII

zostaje inpsktorem Oddziału Sanitarnego WP
1922

dostaje trzy razy Krzyż Walecznych (w sumie otrzyma to odznaczenie czterokrotnie)
1923

odbywa trzymiesięczny kurs dla wyższych dowódców piechoty w Rembertowie
1924

zostaje skierowany na roczny staż w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu

14 IV

zostaje mianowany p.o.  szefa Departamentu Sanitarnego MSWoj.

15 VIII

dostaje awans na generała brygady 

21 X

po powrocie z Paryża, zostaje szefem Departamentu VIII Sanitarnego MSWoj.
1925

aby uzyskać rozwód z Jadwigą Szoll, przechodzi na kalwinizm

29 IV

dostaje Złoty Krzyż Zasługi 

14 XI

bierze udział w manifestacji oficerów - zwolenników Piłsudskiego w Sulejówku
1926

żeni się z poznaną w Paryżu Francuzką Germaine Susanne Coillot

uczestniczy w przewrocie majowym po stronie Piłsudskiego

13 V

dostaje rozkaz od gen. Orlicza-Dreszera zdobycia Ratusza i objęcia stanoiwska Komisarza rządu na m. st. Warszawę

26 V

premier Bartel potwierdza jego nominację na Komisarza Rządu na m. st. Warszawę

23 VIII

na własną prośbę zostaje zwolniony ze stanowiska szefa Departamentu Sanitarnego MSWoj. 

07 IX

na własną prośbę zostaje  przeniesiony do rezerwy

01 X

kończy misję Komisarza Rządu na m. st. Warszawę 

02 X

zostaje ministrem spraw wewnętrznych  i Naczelnym Nadzwyczajnym Komisarzem do Spraw Walki z Epidemiami
1928

jako minister spraw wewnętrzych wydatnie wspiera BBWR w kampanii wyborczej do parlamentu

27 III

osobiście wprowadza na salę sejmową policję, która usuwa zakłócających wystąpienie marszałka Piłsudskiego posłów komunistycznych
1929

07 XII

po 3 latach przestaje kierować MSW
1930

01 I

na polecenie Piłsudskiego przechodzi na stanowisko  zastępcy I wiceministra spraw wojskowych i szefa administracji armii

03 VI

 Piłsudski ponownie powołuje go na ministra spraw wewnętrznych w swoim gabinecie

przygotuje materiały obciążające przywódców Centrolewu 

10 IX

wydaje (bez nakazu sądowego) polecenie aresztowania przywódców opozycyjnych i osadza ich w twierdzy w Brześciu

16 IX

rozpoczyna akcję pacyfikacyjną Ukraińców w Małopolsce Wschodniej 

przygotowuje wybory parlamentarne, prowadząc represje wobec opozycji

16 XI

zostaje wybrany na posła w organizowanych przez siebie wyborach
1932

17 III

zostaje udekorowany Krzyżem Niepodległości

22 VI

odchodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

24 VI

powraca na stanowisko II wiceministra spraw wojskowych i szefa administracji armii
1933

ukazują się jego wspomnienia o Piłsudskim pt. „Gdzie widziałem Komendanta nim Polskę wywalczył”
1935

08 IX

ponownie zostaje wybrany posłem na sejm

05 X

dostaje Złoty Wawrzyn Akademicki 

11 XI

otrzymuje Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski
1936

ukazuje się jego pamiętnik pt. „Strzępy meldunków”

19 III

dostaje awans na generała dywizji 

15 V

zostaje premierem i jednocześnie po raz trzeci ministrem spraw wewnętrznych  

04 VI

wygłasza exposé  w Sejmie, podkreślając rolę Śmigłego-Rydza, jako wodza, któremu „powinno się oddać wszystkie siły aż po ostatnią kroplę krwi”
1937

jako premier udziela poparcia tworzonemu przez Rydza-Śmigłego Obozowi Zjednoczenia Narodowego

23 VI

ze względu na trwający "konflikt wawelski", demonstracyjnie składa dymisję rządu, ale nie zostaje ona przyjęta

pacyfikuje strajki chłopskie kierwoane przez Stronnictwo Ludowe

zawiesza działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego
1938

15 VII

umiera jego syn Miłosz

06 XI

zostaje po raz trzeci wybrany posłem na sejm
1939

ukazują się jego wspomnienia z okresu internowania pt. „W Beniaminowie. Kartki z pamiętnika"

02 IX

wygłasza w Sejmie przemówienie, w którym wyraża przekonanie co do zwycięstwa Polski w wojnie

04 IX

rozpoczyna przygotowania do ewakucji rządu z Warszawy

07 IX

opuszcza Warszawę i przenosi się do Łucka 

15 IX

dociera do Kosowa niedaleko granicy z Rumunią

17 IX

na wieść o agresji sowieckiej przekracza granicę rumuńską i zostaje internowany w Slanicy 

30 IX

składa dymisję wraz z całym swoim rządem 

 zostaje przeniesiony przez władze rumuńskie do Baile Herculane 

05 X

dymisja jego rządu zostaje przyjęta przez nowego prezydenta Władysława Raczkiewicza 

09 X

wysyła list do prezydenta Raczkiewicza, domagając się umożliwienia wyjazdu z Rumuni byłym wysokim urzędnikom państwowym

23 X

składa oficjalny protest, domagając się od rządu emigracyjnego działań w celu uwolnienia byłych ministrów

11 XI

występuje o przyjęcie do Armii Polskiej, ale jego wniosek zostaje odrzucony
1940

otrzymuje zgodę na przyjazd do Zapasowego Ośrodka Brygady Srzelców Karpackich w Palestynie 

14 VI

otrzymuje na podstawie paszportu na przybrane nazwisko wizę bułgarską

18 VI

otrzymuje wizę turecką

22 VI

wyjeżdża z transportem polskich żołnierzy z Rumunii przez Bułgarię do Turcji

24 VI

dociera pociągiem do Stambułu, gdzie ponownie zgłasza akces do Wojska Polskiego

03 VII

gen. Sikorski odrzuca jego prośbę o przyjęcie do Wojska Polskiego

bezskutecznie stara się o zgodę na wstąpienie do armii brytyjskiej

jego kolejne wnioski o przyjęcie do armii polskiej, brytyjskiej lub tureckiej nie zostają  przyjęte 

24 XI

uzyskuje zgodę od Sikorskiego na przywrócenie w szeregi armii polskiej i skierowanie do Ośrodka Zapasowego Brygady Strzelców Karpackich w Palestynie
1941

10 I

przybywa do Palestyny, gdzie zostaje przyjęty do wojska polskiego

25 I

obejmuje inspekcję sanitarną jednostek i instytucji Armii Polskiej w Palestynie 

zostaje przeniesiony do Stacji Zbornej dla Generałów w Tel-Avivie i pozostanie już do końca wojny bez przydziału
1945

w Palestynie umiera na nowotwór jego żona Germaine Coillot
1947

przenosi się do Wielkiej Brytanii, gdzie pozostanie aż do śmierci
1948

żeni się w Londynie z Jadwigą Mostowicz, siostrą pisarza Tadeusz Dołęgi-Mostowicza 
1951

wszystkie jego utwory zostają objęte zapisem cenzury PRL i wycofane z bibliotek
1959

publikuje książkę "Kwiatuszki administracyjne i inne", w Radio Wolna Europa odpowiada na oskarżenia o sanacyjne represje i klęskę wrześniową 
1962

31 VIII

umiera w Londynie, gdzie zostanie też pochowany na cmentarzu Brompton
1964

w Londynie ukazuje się książka "Nie ostatnie słowo oskarżonego",  zawierająca 35 jego artykułów z całej działalności państwowej
1990

08 VI

sprowadzone do Polski jego prochy, złożono na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
2006

pomnik z jego popiersiem został odsłonięty przed Urzędem Miasta w Turku

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, wojna z bolszewikami 1919-1920, rozbrajanie Niemców 1918, Polska Partia Socjalistyczna, małżeństwa - 3, emigracja w Wielkiej Brytanii, działalność niepodległościowa, rozwód z pierwszą żoną, reżim sanacyjny, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych x4, przejście na kalwinizm, Legiony Polskie - I Brygada, Wydział Lekarski, Order Św. Sawy (jugosłowiański), miasto Warszawa, internowanie w Rumunii, Wielka Loża Narodowa Polski, honorowe obywatelstwo Jasła, Order Orła Białego (jugosłowiański), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pobyt w Palestynie, pobyt w Turcji, NIEPODLEGŁA polityka, Liga Niepodległości Polski, postać kontrowersyjna, NIEPODLEGŁA medycyna, Order Legii Honoru (Francja, krzyż oficerski), Złoty Wawrzyn Akademicki, internowanie w Beniaminowie, bitwa pod Kostiuchnówką 1916, polskie siły zbrojne na Bliskim Wschodzie, zakaz cenzury w PRL, gimnazjum w Kielcach, przewrót majowy 1926, rząd Sławoja Składkowskiego, rząd Prystora, rząd Piłsudskiego (1926), rząd Bartla (1928), patroni ulic w kilku miastach, Order Korony (jugosłowiański), honorowe obywatelstwo Przeworska, honorowe obywatelstwo Jarosławia, honorowe obywatelstwo Sanoka, honorowe obywatelstwo Rymanowa, rząd Świtalskiego, rząd Sławka (1930, pierwszy), rząd Sławka (1930, drugi), rząd Piłsudskiego (1930), Order Gwiazdy (afganistański), honorowe obywatelstwo Lubaczowa, Dywizja Piechoty Legionów (2.), Złoty Krzyż Zasługi, rodzeństwo - 5 (w tym brat), gimnazjum w Łowiczu, praca lekarza w klinice, Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, strajk generałów 1924, Order Odrodzenia Polski (II RP, Wielka Wstęga), ojciec - powstaniec styczniowy, Order Virtuti Militari (II RP, Krzyż Srebrny), Polska Partia Socjalistyczna - Frakcja Rewolucyjna, Order Legii Honoru (Francja, Wielki Oficer), areszt rosyjski XX w., Cmentarz Powązkowski w Warszawie - zm. 1951-1975, muzeum biograficzne, osoby z seriali biograficznych (zm. od 1801), serial "Marszałek Piłsudski", osoby na medalach (zm. 1951-2000), osoby na muralach (zm. 1951-2000), pochówek ponowny, cmentarz Brompton w Londynie, pochówek w Anglii, poparcie przewrotu majowego, przeniesienie pochówku do Polski
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Chmura tagów

Postaci powiązane

 
 
 
 

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Tomasz Podziawo

1906-02-06 - 1975-10-02
ksiądz rzymskokatolicki
 

Paweł Staśko

1892-01-15 - 1943-12-16
powieściopisarz
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.