Obraz olejny Marii Zamoyskiej z 1902 roku ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej