Grafika Adama Pilińskiego wykonana w Paryżu w latach 1858-1862 techninką homeografii, wedug reprodukcji drzeworytu z dzieła Marcina Kromera "De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX", wydanego po raz pierwszy w Bazylei w 1555 roku.