Zniszczoną podczas wojny północnej świątynię, odbudowano na zlecenie Jana Dobrogosta Krasińskiego. Urna z sercem fundatora znajduje się w tym kościele.  Autorem projektu odbudoway był Tylman z Gameren, a  wykonali ją Carlo Ceroni i Jan Reisner. Kościół  został konsekrowany w 1711 przez biskupa łuckiego Aleksandra Benedykta Wyhowskiego. 

Fot. Tadeusz Święchowicz, 21.04.2019 r.