Szczątki króla Zygmunta Augusta. Przy trumnie stoją od lewej m.in.: prof. Tadeusz Estreicher (1.), wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski (2.), metropolita krakowski ks. arcybiskup Adam Sapieha (2.), biskup pomocniczy łucki i żytomierski Michał Godlewski (4.), biskup pomocniczy krakowski Stanisław Rospond (4.). Od prawej stoją m.in.: dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Feliks Kopera (1.), prof. UJ ks. Tadeusz Kruszyński (3.), prof. Kazimierz Władysław Kumaniecki (na prawo za ks. Kruszyńskim).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.