Stoją od lewej: Ludomir Różycki, Grzegorz Fitelberg, Karol Szymanowski.  Fotografia Jana Binka.