Na tarczy herbowej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w  środku na tarczy sercowej widać herb rodu Wieniawów, używany przez Stanisława Leszczyńskiego.  

Fot. Tadeusz Święchowicz, 20.06.2019 r.