Staloryt z 1830 roku według wzoru Daniela Chodowieckiego, wydany przez J. Barbezata.