Uczestnicy otwarcia zawodów przy samolocie PWS 51. Widoczni m.in.: minister komunikacji Alfons Kuhn (I rzad 3. z lewej), wiceminister komunikacji Witold Czapski (I rząd 1. z lewej), prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (I rząd 3. z lewej), zastępca szefa Sztabu Generalnego WP generał Stanisław Kwaśniewski (z prawej w mundurze).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.