Uczestnicy uroczystej inauguracji instytutu zgromadzeni w auli WSH. Widoczni od prawej do lewej m.in.: biskup gdański Edward O' Rourke (1), sufragan gnieźnieński ks. biskup Antoni Laubitz (2), nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Filippo Cortesi (3), ks. kard. prymas August Hlond (4), wojewoda poznański Artur Maruszewski (5), sufragan poznański ks. biskup Walenty Dymek (6), prezydent Poznania inż. Tadeusz Ruge (8).