Litografia z 1853 roku wydana w Wilnie przez Zakład Litograficzny Józefa Oziębłowskiego.