Fotografię wykonał Paweł Zienowicz.  PD. 

Żrodło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.