Rycina Edwarda Nicza opublikowana w 1890 roku w "Tygodniku Illustrowanym", T. 2 nr 49, s. 364. 

Źródło kopii cyfrowej: cyfrowemazowsze.pl.