Fotografia grupowa uczestników uroczystości. Widoczni w pierwszym rzędzie od lewej m.in.: dyrektor Marian Sobański (1), prezydent Adam Kocur (2), biskup pomocniczy śląski Juliusz Bieniek, wojewoda śląski Michał Grażyński (w środku) i aktorka Wanda Stanisławska (1. z prawej).

Fotografia Czesław Datki.