Po skończonym przemówieniu prezesa Izby Przemysłowo - Handlowej Seweryna Samulskiego (pierwszy z prawej) uczestnicy uroczystości tj. biskup śląski ks. Stanisław Adamski (pierwszy z lewej), ks. infułat Józef Kłos (trzeci od prawej), biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej ks. Walenty Dymek (drugi z prawej) wznoszą okrzyk na cześć ks. prymasa Augusta Hlonda (w środku).