Jest to jedna z 19 kaplic katedry wawelskiej. Zbudowano ją z polecenia Zygmunta I Starego po śmierci jego pierwszej żony Barbary Zapolyi. Do realizacji projektu ściągnięto florenckiego artystę Bartolommea Berrecciego.  Fundamenty kaplicy położono w 1519 roku, a właściwa budowa trwała od 1524 do 1531 roku. Uczestniczyli w niej poza Berreccim inni artyści z Włoch, w tym Antoni z Fiesole, Mikołaj Castiglione, Filip z Fiesole, Bernardino Zanobi de Gianotis, Jan Cini ze Sieny, Jana Maria Padovano. Konsekracja kaplicy odbyła się w 1533 roku.   Ta perła architektury renesansowej zbudowana jest na planie centralnym i zwieńczona kopułą z latarnią.  Na szczycie pokrytej złotą blachą kopuły znajduje się latarnia przykryta koroną, zwieńczona figurą anioła, klęczącego na  kuli i trzymającego koronę królewską, z której wyłania się krzyż łaciński symbolizujący władzę pochodzącą od Boga. W kaplicy znajdują się pomniki nagrobne Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta i Anny Jagiellonki. 

Fot. Tadeusz Święchowicz, 11.05.2019 r.