Siedzą od lewej: powieściopisarka Wanda Dobaczewska, dziennikarka i powieściopisarka Helena Romer-Ochenkowska, kompozytor Karol Szymanowski, prezes Związku Zawodowego Literatów Polskich (ZZLP) prof. Marian Zdziechowski, założyciel i sekretarz ZZLP Witold Hulewicz, skarbnik ZZLP Szeligowski.

Fotografia Jana Bułhaka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego