Widoczna po prawej stronie kaplica (zwana także Zygmuntowską,  Królewską lub Rorantystów), uchodzi za  jedno z najwybitniejszych dzieł architektury renesansowej na północ od Alp.   Jest to pierwsza w pełni renesansowa budowla w Polsce.  Kaplicę zbudowano z polecenia Zygmunta I Starego po śmierci jego pierwszej żony Barbary Zapolyi. Miało to być mauzoleum rodzinne. Konsekracja kaplicy odbyła się w 1533 roku. Jej kopuła pokryta jest złotą blachą. Pierwotnie w arkadowej wnęce kaplicy znajdował się tylko nagrobek Zygmunta I Starego, ale po śmierci jego syna Zygmunta II Augusta sarkofag ojca podniesiono, umieszczając pod nim rzeźbioną trumnę syna, ufundowaną przez Annę Jagiellonkę.

Widoczną po prawej stronie kaplicę Wazów wzniesiono z polecania Zygmunta III Wazy, który po śmierci żony królowej Anny Austriaczki, postanowił zbudować wzorowane na Kablicy Jagiellońskiej mauzoleum Wazów. Plan ten zrealizował król Jan II Kazimierz. Główne prace zakończono w 1666 roku.  Kaplica Wazów pod względem bryły i zewnętrznej formy wzorowana jest na Kaplicy Zygmuntowskiej. 

Fot. Tadeusz Święchowicz, 11.05.2019 r.