Obraz olejny z 1864 roku ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie