Członkowie komitetu budowy świątyni. Widoczni od prawej do lewej: ks. kard. August Hlond, ks. kard. Aleksander Kakowski, ks. arcybiskup Adam Sapieha, marszałek sejmu Maciej Rataj, dyrektor Biura Sejmu i Senatu Jerzy Pomykalski, prezes Rady Miejskiej w Warszawie Rajmund Jaworowski, prezydent Warszawy inż. Władysław Jabłoński.