Uczestnicy uroczystości podczas procesji. Na pierwszym planie idą od lewej biskupi: Wincenty Tymieniecki, Józef Gawlina, Stanisław Adamski. W głębi widoczny prymas August Hlond (pod baldachimem).