Obraz z XVIII wieku ze zbiorów Muzeum w Łucku na Zamku Lubarta. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.