Portret z XVI wieku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.