Obraz olejny z 1702 roku wystawiony w Pałacu w Nieborowie.