Obraz olejny eksponowany na Zamku w Lidzbarku Warmińskim.