Uroczyste otwarcie Targów przez ministra przemysłu i handlu Antoniego Romana (trzyma nożyczki). Widoczni m.in.: prymas Polski ks. kard. August Hlond (I rząd 2. z lewej), dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stefan Ropp (2. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.