Wśród zwiedzających widoczni w pierwszym rzędzie (od lewej): dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Mieczysław Krzyżankiewicz, prymas Polski ks. kard. August Hlond, minister przemysłu i handlu Antoni Roman, wojewoda poznański Artur Maruszewski, dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stefan Ropp.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego