Uroczystość otwarcia Targów po raz pierwszy w auli Uniwersytetu Poznańskiego. Przemawia prezydent Poznania Tadeusz Ruge. W pierwszym rzędzie od prawej siedzą: wicemarszałek sejmu Leon Surzyński, prymas Polski ks. kard. August Hlond, wiceminister przemysłu i handlu Mieczysław Sokołowski, wicewojewoda poznański Jan Łepkowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego