W tym budynku mieściła się niegdyś szkoła powszechna w Zuzeli, w której uczył się w latach 1908-1910 przyszły kardynał Stefan  Wyszyński. 

Fot. Tadeusz Święchowicz,  lipiec 2019 r.