Ilustracja w książce "Monografia ilustrowana czyli opis kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim", Warszawa 1908, s. 24.

Oryginalny, obarczony błędem w nazwisku Prymasa, podpis w wykorzystanej publikacji: "Pomnik Arcybiskupa Jana Przerembowskiego".

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl