Od lewej płyty nagrobne Prymasów: Macieja Łubieńskiego, Teodora Potockiego, Ignacego Krasickiego i Edmunda Dalbora. W głębi płyta nagrobna Prymasa Jakuba z Sienna.

Fot.: Kaj Małachowski (FINA), 1 sierpnia 2023.