Powitanie ks. prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego przez ordynariusza gdańskiego ks. biskupa Edmunda Nowickiego, duchowieństwo i wiernych. Widoczni także m.in.: ks. Hieronim Goździewicz (na lewo za ks. prymasem St. Wyszyńskim), ks. Andrzej Żebrowski (w okularach, na lewo za ks. biskupem E. Nowickim), rektor Biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie, ks. Antoni Baciński (stoi bokiem, na prawo za ks. A. Żebrowskim).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.