Uczestnicy obrad. Siedzą od lewej do prawej: biskup sandomierski Marian Ryx, biskup przemyski Anatol Nowak, biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki, metropolita lwowski obrządku ormiańskiego arcybiskup Józef Teodorowicz, metropolita warszawski ks.kardynał Aleksander Kakowski, nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Lorenzo Lauri, metropolita lwowski ks. arcybiskup Bolesław Twardowski, metropolita krakowski ks. arcybiskup Adam Sapieha, biskup pomocniczy przemyski Karol Józef Fischer, biskup pomocniczy chełmiński Jakub Klunder. Stoją w drugim rzędzie od lewej do prawej: biskup śląski August Hlond, biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski, arcybiskup Karol Hryniewiecki, biskup łomżyński Romuald Jałbrzykowski, biskup chełmiński Stanisław Okoniewski, biskup łódzki Wincenty Tymieniecki, biskup Adolf Józef Jełowicki, biskup podlaski Henryk Przeździecki, greckokatolicki biskup przemyski Jozafat Kocyłowski, biskup tarnowski Leon Wałęga, biskup kielecki Augustyn Łosiński, biskup częstochowski Teodor Kubina, biskup miński Zygmunt Łoziński, biskup Kazimierz Michalkiewicz, biskup pomocniczy warszawski Władysław Szcześniak. W trzecim rzędzie stoją od lewej do prawej: biskup stanisławowski Grzegorz Chomyszyn (2), biskup pomocniczy gnieźnieński Antoni Laubitz (3), biskup pomocniczy sandomierski Paweł Kubicki (4).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.