W prezydium obrad widoczni są m.in.: prymas Polski ks. kard. August Hlond (siedzi 1. z lewej), prezes Adolf Bniński, ks. rektor Franciszek Cegiełka z Paryża, redaktor Jan Kisielewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.