Widok sali obrad. Siedzą od lewej: profesor Jan Glatzel, profesor Stanisław Ruff, profesor Zygmunt Radliński, profesor Leon Kryński, profesor Antoni Jurasz, profesor Bronisław Kader, profesor Tadeusz Ostrowski, doktor Sławiński; stoją: profesor Kornel Michejda, docent doktor Stanisław Nowicki, doktor Byszewski. W drugim rzędzie siedzi profesor Antoni Leśniowski (2. z lewej).

Zdjęcie zaczerpnięte ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.