Prymas Polski ks. kard. August Hlond (stoi pod baldachimem) w otoczeniu księży biskupów podczas uroczystości. Na pierwszym planie widoczny metropolita warszawski ks. kard. Aleksander Kakowski (stoi pierwszy z prawej przy klęczniku). Na drugim planie stoją od prawej do lewej: biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski, biskup kielecki Czesław Kaczmarek, biskup podlaski Henryk Przeździecki, biskup lubelski Leon Fulman, biskup pomocniczy lwowski Eugeniusz Baziak, biskup śląski Stanisław Adamski, biskup tarnowski Franciszek Lisowski, biskup pomocniczy tarnowski Edward Komar, biskup sandomierski Włodzimierz Jasiński, biskup włocławski Karol Radoński, biskup pomocniczy łomżyński Tadeusz Zakrzewski, biskup pomocniczy przemyski Wojciech Tomaka.

Fotografia M. Skempskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.